باقرقره ی خالدار (کوکر خالدار)

نام علمی : Pterocles Senegallus

نام انگلیسی:  Spotted Sandgouse    

نام فارسی: باقرقره ی خالدار (کوکر خالدار)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 32 سانتیمتر طول دارد بدن کشیده، به رنگ خاکی، دم بلند و نوک تیز است و پرواز، روی بال ها نسبتا کمرنگ با حاشیه های تیره و نامشخص و زیر بال ها خاکی رنگ است، که در تضاد با پرهای پرواز (خصوصا شاهپرهای ثانویه) قرار دارد. تا حدودی شبیه کوکر گندمی است و بهترین شاخص اختلافشان، وضیعت روی بال هاست. در پرنده ی ماده ، خال های روتنه و سینه به پرهای پوششی بال و در پرنده ی نر، به شانه محدود می شود. زیر تنه و شکم بلوطی  رنگ است که د رپرواز به خوبی دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده در پرواز به صورت تکرار « وی –دوو » شنیده می شود.

زیستگاه:  این پرنده در مناطق بیابانی ، شنزار؛ نیمه بیابانی و سنگلاخی با پوشش گیاهی پراکنده نیز در بوته های نسبتا ضخیم و خشک به سر می برد. در ایران؛ در مناطق جنوب و جنوب شرقی بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: با توجه به جمعیت نسبتا فراوان و گستردگی و دور از دسترس بودنش، به طور کلی؛ خطر چندانی این پرنده را تهدیده نکرده و در حال حاضر، تنها کنترل میزان شکار آن؛ کافی به نظر می رسد.

نظرات بسته شده است.