باقرقره ی راه راه (کوکر راه راه)

نام علمی : Pterocles Lichtensteinii

نام انگلیسی:  Lichtenstein's Sandgouse    

نام فارسی: باقرقره ی راه راه (کوکر راه راه)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری : این پرنده، 25 سانتیمتر طول دارد با قرقره ای نسبتا کوچک است. دم کوتاه با انتهای مستطیل شکل و پرو بال زرد نخودی است که با لکه های سیاه و سفید پوشیده شده است. در پرنده ی نر، سینه زرد با دو نوار سیاه در ان ؛منقار نارنجی ؛ پیشانی سفید با دو خط سیاه که خط سفید ابرو را قطع کرده اند، دیده می شود. پرنده ی ماده کمرنگ تر بوده و فاقد نوار سینه و لکه ی سیاه سر، و گردن زرد است که در با قرقره ی گندمی دیده می شود. در پرواز، روی شاهپرهای بال سیاه و پرهای پوششی بال کمرنگ تر، زیر تنه روشن تر و پرهای پرواز تیره تر دیده می شوند. معمولا به صورت انفرادی یا در گروه های کوچک، هنگام غروب؛ برای نوشیدن آب به منبع آب می آیند. در روز به دشواری دیده شده مگر اینکه از جلو پا ناگهانی به پرواز در آیند.

صدا: صدای این پرنده در هنگام رفتن به سوی آب، آهنگین و شبیه «وی ی-اک» و پی در پی و هنگام پرواز ناگهانی «آررک» و شب هنگام به صورت «ویت- ویت- وی ی وو: شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق خشک با اندکی بوته و درخت، ب خصوص درختان اکاسیا به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایارن نسبتا فاروان است و به صورت بومی از فارس،کرمان و سیستان و بلوچستان دیده می شود. همچنین گزارش هایی ازوجود این پرنده در خوزستان در دست است.

حفاظت: این پرنده در روز به خوبی پنهان شده و رنگ پر بالش با منطقه ی پراکندگیش بسیار هماهنگ است. به همین سبب شکار کردنش بسیار دشوار است و چنین به نظر می رسد ک اگر از شکار این پرنده، خصوصا در هنگام جوجه آوری جلوگیری شود. خطری متوجه بقای آن نخواهد بود.

نظرات بسته شده است.