باقرقره ی شکم سیاه (کوکر شکم سیاه)

نام علمی : Pterocles Orientalis

نام انگلیسی:  Black bellied Sandgouse    

نام فارسی: باقرقره ی شکم سیاه (کوکر شکم سیاه)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 34 سانتیمتر طول دارد و پرجثه ترین و سنگین ترین باقرقره است. پرنده ی نر، با شکم تپل و سیاهش که در تضاد مشخصی با رنگ نخودی سینه و گردن خاکستری قرار دارد. شناخته می شود. همچنین رگه های سیاه روی سینه و سیاه و سفیدی زیر بال ها، در پرواز، به خوبی دیده می شود. پرنده ی ماده در زیر گلو و سینه خال های فراوانی دارد که از پایین سینه و شکم سیاهش جدا می شود. از با قرقره شکم بلوطی که در دارای زیر تنه ی تیره تر و بدن لاغرتری است بزرگتر دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده، واشح است و هنگام پرواز، شبیه «دورررل ل» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نیمه بیابانی با زمین های ناهموا و سنگلاخی به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، بومی و فراوان است.

حفاظت: با توجه به اینکه جمعیت این پرنده نسبتا فاروان است. درحال حاضر، تنها حفاظت از محل های تولید مثل و کنترل میزان شکارش کافی است  خطر خاصی این پرنده را تهدید نمی کند.

نظرات بسته شده است.