بال لاکی

خانواده بال لاکی (Family Bombycillidae ) – پرندگان ایران

انگلیسی : Waxwing
فرانسوی : Jaseur boreal
لاتین : Bombycilla garrulus
مشخصات :
به آسانی از روی کاکل بلوطی مایل به صورتی و دم کوتاهش که در انتها زرد است ، شناخته می شود
نوار چشمی و گلوی آن سیاه‌رنگ است ، سطح پشتی به رنگ بلوطی با دمگاه خاکستری و سطح شکمی آن قهوه‌ای مایل به صورتی با پوشپرهای زیر دمی بلوطی رنگ می باشد .
بال‌های تیره‌اش دارای نشانه‌های مشخص سفید و زرد و نوک شاهپرهای ثانوی آن ، لاکی و قرمز رنگ است که در پرنده ماده کمتر مشخص است .
پرنده نابالغ فاقد رنگ سیاه گلو است و سطح شکمی آن راه‌راه کمرنگی دارد .
پرواز این پرنده ، پرتوان و شبیه پرواز سار است .
پرنده‌ای است رام و اجتماعی .
زیستگاه :
زمستان‌ها در فضاهای باز ، اطراف پریچن‌ها و باغ‌ها به دنبال میوه‌هایی از قبیل توت و امثال آن به جستجو می پردازد .
پراکندگی :
در زمستان به تعداد کم و به‌طور نامنظم بیشتر در شمال ایران بسر می برد ولی در جنوب شرقی ( بلوچستان ) و جنوب غربی هم دیده شده است .
میوه خور
انگلیسی : Grey Hypocolius
فرانسوی : Hypocolius gris
لاتین : Hypocolius ampelinus
مشخصات :
23 سانتی‌متر ؛ پرنده نــر خاکستری مایل به خاکی است که به وسیله سیاهی طرفین سر ، شاهپرهای نخستین سیاه با نوک سفید و دم خاکستری با انتهای سیاه مشخص می شود .
پرنده ماده قهوه‌ای رنگ‌تر و فاقد سیاهی طرفین سر می باشد .
شکل ظاهری این پرنده شبیه سنگ‌چشم‌ها است ، اغلب به صورت گله‌های
کوچک دیده می شود ، از میوه‌ها تغذیه می کند .
زیستگاه :
در مناظق بیابانی و نیمه بیابانی با بوته‌های خار و یا گیاهان کوتاه دیگر ، نخلستان‌ها و باغ‌های میوه
روی بوته‌ها ، درخت‌ها و نخل‌ها اشیانه می سازد .
پراکندگی :
بطور کلی ، تابستان‌ها نسبتا فراوان است
احتمال دارد که چندتایی از این پرنده ، زمستان را در خوزستان باقی بمانند ، اخیرا در فصل زادوولد در سیستان مشاهده شده است .

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.