با قرقره گندمی (کوکر گندمی)

نام علمی : Pterocles Coronatus

نام انگلیسی:  Crowned Sandgrouse     

نام فارسی: با قرقره گندمی (کوکر گندمی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری : این پرنده ، 28 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط وحد واسط میان با قرقره ی راه راه و با قرقره ی شکم سیاه، با دم کوتاه و رنگ روشن تر است. در پرنده ی نر، سر و گردن زردنخودی با تارک صورتی مایل به قهوه ای ، خط پشت چشم خاکستری و پیشانی و چانه، در اطراف منقار، با خط سیاهی دیده می شود. پرنده ی ماده به رنگ شنی نخودی با حالت قرمز کمرنگ دیده شده و سر و گردن و گلو بدون لکه و زرد رنگ است. در پرواز سیاهی روی پرهای پرواز در تضاد با زیر تنه و پرهای پوششی بال ها، که به رنگ خاکستری روشن است، قرار دارد. همچنین سیاهی زیر پرهای پرواز، در تضاد با پرهای سفید پوششی بال قرار دارد. ( خصوصا هنگامی که دم برای نشستن پهن شده است). تفاوت پرنده ی ماده با مادهی با قرقره ی راه راه، در سر آنهاست، که در با قرقره ی راه راه فاقد رنگ زرد سر است، صبح ها برای نوشیدن آب، به صورت گروه های کوچک در کنار منابع آب جمع می شوند.

صدا: صدای این پرنده عموما در پرواز و هنگام رفت و آمد برای نوشیدن آب و شبیه «کاآ- کاتا- کاتا» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق بیاباین، سنگلاخی و کوهستانی، زمین های پوشیده از گدازه های آتشفشانی و دره های خشک به سر برده وروی زمین ، بین سنگ ها آشیانه می سازد. در ایران بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: این پرنده در سطح وسیعی از مناق شرق و جنوب شرقی ایران پراکنده است، بنابراین، تنها جلوگیری از شکار آن، هنگام تولید مثل و حفاظت از مناطق تولید مثل برای بقایش کافی است و درحال حاضر خطر جدی آن را تهدید نمی کند.

نظرات بسته شده است.