بریدگی‌ها و خراش‌ها

خونریزی‌ از بریدگی‌ها را می‌توان‌ به‌ راحتی‌ با اعمال‌ فشار وبالا بردن‌ اندام‌ مهار کرد. به‌ طور معمول‌، تنها یک‌ پانسمان‌ چسب‌ دار مورد نیاز است‌ و زخم‌ خود به‌ خود طی‌ چند روز بهبود پیدا می‌کند. تنها در شرایط‌ زیر، نیاز به‌ کمک‌های‌ طبی‌ احساس‌ می‌شود:
اگر خونریزی‌ متوقف‌ نشود.
اگر جسم‌ خارجی‌ در داخل‌ بریدگی‌ وجود داشته‌ باشد.
اگر زخم‌ در معرض‌ خطر عفونت‌ قرار دارد (مثلاً زخم‌ ناشی‌ از گاز گرفتن‌ انسان‌ یا حیوان‌ یا سوراخ‌ شدگی‌ در اثر یک‌ جسم‌ آلوده‌).
اگر در یک‌ زخم‌ قدیمی‌، نشانه‌های‌ عفونت‌ بارز شود.
کزاز
کزاز در واقع‌ عفونت‌ خطرناکی‌ است‌ که‌ توسط‌ باکتری‌ کلستریدیوم‌ تتانی‌ که‌ به‌ صورت‌ هاگ‌ در خاک‌ زندگی‌ می‌کند، ایجاد می‌شود. اگر باکتری‌ کزاز وارد زخم‌ شود، می‌تواند در بافت‌های‌ آسیب‌ دیده‌ و متورم‌ تکثیر شود و ماده‌ای‌ سمی‌ (سم‌) تولید کند؛ این‌ سم‌ از طریق‌ دستگاه‌ عصبی‌ منتشر می‌شود و گرفتگی‌ (اسپاسم‌) عضلانی‌ و فلج‌ ایجاد می‌کند. می‌ توان‌ به‌ کمک‌ واکسیناسیون‌ از این‌ بیماری‌ پیشگیری‌ کرد و افراد به‌ طور معمول‌، یک‌ دوره‌ واکسن‌ کزاز را در دوران‌ کودکی‌ دریافت‌ می‌کنند. با این‌ حال‌، ممکن‌ است‌ تکرار واکسیناسیون‌ در بزرگسالی‌ هم‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.
اهداف‌
به‌ حداقل‌ رساند امکان‌ عفونت‌

1) دست‌های‌ خود را به‌ طور کامل‌ بشویید و در صورت‌ امکان‌، دستکش‌ یکبار مصرف‌ بپوشید. ذرات‌ خارجی‌ آزاد را با فشار آب‌ خارج‌ کنید.

2) اگر زخم‌ کثیف‌ است‌، آن‌ را به‌ آرامی‌ با آب‌ بشویید تا تمیز شود و یا از دستمال‌ بدون‌ الکل‌ استفاده‌ کنید. با استفاده‌ از یک‌ سواب‌ گاز دار، زخم‌ را خشک‌ کنید و با گاز استریل‌ آن‌ را بپوشانید.
احتیاط‌!
همیشه‌ در مورد واکسیناسیون‌ علیه‌ کزاز سوال‌ کنید. در موارد زیر،کمک‌ پزشکی‌ درخواست‌ کنید:
مصدوم‌ هرگز واکسینه‌ نشده‌ است‌.
مصدوم‌ در مورد زمان‌ و تعداد تزریقاتی‌ که‌ دریافت‌ کرده‌ است‌ مطمئن‌ نیست‌.
از آخرین‌ واکسنی‌ که‌ به‌ مصدوم‌ تزریق‌ شده‌ است‌ بیش‌ از 10 سال‌ می‌گذرد.
3) در صورت‌ امکان‌، اندام‌ آسیب‌ دیده‌ را بلند کنید و بالاتر از سطح‌ قلب‌ نگه‌ دارید. مستقیماً به‌ زخم‌ دست‌ نزنید. اندام‌ آسیب‌ دیده‌ را با یک‌ دست‌ نگه‌ دارید.

4) نواحی‌ اطراف‌ زخم‌ را با آب‌ و صابون‌ تمیز کنید؛ برای‌ هر ضایعه‌ از سواب‌ تمیز مجزا استفاده‌ کنید. موضع‌ را خشک‌ کنید. پوشش‌ زخم‌ را بردارید و پانسمان‌ چسب‌ دار روی‌ آن‌ قرار دهید. در صورتی‌ که‌ خطر بالای‌ عفونت‌ وجود دارد، به‌ مصدوم‌ توصیه‌ کنید که‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ کند.

نظرات بسته شده است.