بلبل خرما

نام علمی : Pycnonotus Leucotis

نام انگلیسی: White Eared Bulbul    

نام فارسی: بلبل خرما

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 18 سانتیمتر طول دارد و به سادگی از سر سیاه و لکه ی بزرگ سفید گونه، شناخته می شود. نژادی که در منطقه یافت  می شود که تاجی بسیار کوتاه در انتهای تارکش دیده می شود. پرهای گوشتی زیر دم زرد و نوک دم ، به طور مشخصی سفیداست. پرنده ی جوان سر قهوه ای تری از پرنده ی بالغ دارد.

صدا: صدای این پرنده آهنگین و با ملودی های زیبا، شبیه «به لی- به لی- به لی- به لی» یا «بول- بول- بول» و یا «په ویچ» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در در ختان و بوته ها، مخصوصا تمشکزار، باغ ها، باغ های خرما و در نزدیکی و یا در درختان داخل مناطق مسکونی به سر برده و روی بوته ها و درختان آشیانه می سازد. در ایران بومی فراوان است. پیش از این، در مناطق جنوبی کشور بود؛ اما در سال های اخیر در اغلب شهرها یا ازقفس رها شده یا خود را به مناطق شمالی تر و مرکزی رسانده و به خوبی با این مناطق سازگار شده است.

حفاظت: ضروری است از صید و خرید و فروش این پرنده جلوگیری شود و از مناطقی که در آنها آشیانه می سازد حفاظت به عمل آید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.