بلبل

نام علمی : Luscinia Megarhynchos

نام انگلیسی: Nightingale    

نام فارسی: بلبل

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 16 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه بلبل خالدار است، اما روتنه اش کمرنگ تر و بیشتر صورتی قهوه ای بوده و دمش قرمز است و اغلب حلقه ی سفید دور چشمانش واضح تر دیده می شود. زیرتنه تمیز و فاقد لکه لکه ی روی سینه و پهلوها ست زیر تنه تمیز و فاقد لکه لکه ی روی سینه و پهلوها ست، زیر گونه ای که در آسیای مرکزی دیده می شود و به شرق خاورمیانه مهاجرت می کند. دارای پرهای پوششی بزرگتر بوده و انتهای پرهای لبه ی بال هایش کمرنگ تر و زیر تنهاش نیز کمرنگ است. خط ابرویی کمرنگ و روتنه اندکی صورتی، اما بیشتر خاکستری قهوه ای است. پرنده ی جوان خالدار بوده و با خال های نخودی در سین و پهلو و خال های کمرنگی بر پوشش هیا میانی بال دیده می شود. این پرنده حتی هنگام آواز خوانی خود را کاملا مخفی می سازد. اما از صدایش می توان آن را از بلبل خالدار تمیز داد.

صدا: آواز این پرنده در شب و روز شبیه بلبل خالدار است اما جذابیت کمتری دارد. صدا بلند و بسیار متنوع و مانند سسک های شبیه «لو-لو-لو- لو- لی- لی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های برگ ریز، باغ ها، بوته های خاردار و گاهی در حاشیه ی مناطق خشک به سر می برد. و در بوته های تمشک، نزدیک سطح زمین با سایر پوشش ها، با استتار کامل، اشیانه می سازد. درایران، تابستان ها نسبتا فراوان است.

حفاظت: از صید و برداشتن جوجه های ای پرنده به وسیله ی پرنده بازان باید جلوگیری کرد.

نظرات بسته شده است.