بلدرچین بوته ای

نام علمی : Turnix Sylvatica

نام انگلیسی:  Little Buttonquail    

نام فارسی: بلدرچین بوته ای

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و از نظر ظاهر پرو بال شبیه بلدرچین است، با این تفاوت، که اندکی کوچکتر بوده و رنگ سینه اش یکنواخت نارنجی با نقطه های سیاه در حاشیه ی سینه دیده می شود. روتنه قهوه ای بلوطی، پیش بال ها قهوه ای نارنجی؛ دو طرف سر و گلو نخودی کمرنگ با خال خال های ریز و چشم ها و حلقه ی چشمی آبی روشن است. نر و ماده همشکل اند، با این تفاوت که ماده اندکی روشن تر از نر به نظر می آید. به دشواری پرواز کرده و بال زدنش پرسر وصداست و به سرعت روی زمین می نشیند.در پرواز تقریبا هم اندازه ی چکاوک به نظر می آید. دم کوتاه، بالها کوتاه و گرد، پرهای پرواز تیره، و پوشپرهای بال و بدن نخودی رنگ است.

صدا: صدای پرنده ی ماده مشدد و شبیه «کرووو یا هووو» و اغلب در شب ها شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در دشت های شنی با بوته های پراکنده و شاخه های کم ارتفاع، اراضی کشت نشده و زمین های بایر یا در و شده به سر برده و در میان گیاهان انبوه آشیانه می سازد. در ایران، به صورت سرگردان، در نواحی جنوب شرقی و بندر گواتر، به تعداد اندک دیده شده است.

حفاظت: در وهله ی اول باید شناخت دقیقی از جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گرفته؛ سپس برای حفاظتش اقدام شود.

راسته ی درنا سانان

این راسته، پرندگان بسیار متنوع آبزی، دشتزی و کنار آبزی، از جمله درنا، یلوه، میش مرغ و مانند آن را در بر می گیرد که اندازه های متفاوتی دارند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.