بوبی نقابدار

نام علمی : Sula Dactylatra

نام انگلیسی:  Masked Body    

نام فارسی: بوبی نقابدار

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 85 سانتی متر طول دارد و اندکی کوچکتر از قنات و دریازی است. دم نوک تیز و بال هایش دراز و نوک تیز است. بجز شاهپرهای نخستین و ثانوی بال و دمش، که به رنگ قهوه ای مایل به سیاه دیده می شود، بقیه ی بدنش سفید رنگ است. رنگ پوست بدون پر صورت و گلویش خاکستری مایل به آبی است. در پرنده ی جوان، سر و گردن قهوه ای رنگ است. که با حلقه ی سفیدی از رنگ قهوه ای کمرنگ پشت ، جدا می شود. نر وماده همشکل اند. پروازش در ارتفاع پایین، همراه با بالبازروی های کوتاه مدت، صورت می گیرد. هنگام شکار ماهی ، از ارتفاع نسبتا بالا به درون آب شیرجه می رود.

زیستگاه: این پرنده دریازی بوده و تنها برای تولید مثل به ساحل می آید، آشیانه ی خود را در جزایر سنگی و سط دریا، به صورت گروهی می سازد، در ایران، به طور اتفاقی در سواحل بلوچشتان و تنگه ی هرمز دیده شده است.

حفاظت: ابتدا، باید بررسی دقیقی از وضیعت پراکندگی این پرنده صورت گیرد و پس از آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نظرات بسته شده است.