بوتیمار کوچک

نام علمی : Ixobrychus Minutus

نام انگلیسی:  Little Bittern    

نام فارسی: بوتیمار کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 35 سانتی متر طول دارد و بسیار کوچک از خواصیل های دیگر است. در پرنده ی نر، روتنه سیاه و شانه و پهنای بال سفید است. شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه است و تاج سیاهی روی سرش مشاهده می شود که تا پس سر امتداد دارد. پرنده ی مایل به رنگ قهوه ای است و تاج سیاهی روی سرش دیده می شود که تا انتهای سر امتداد دارد. جوان ها شبیه ماده ها هستند، اما خط قهوه ای تیره در بدنشان بیشتر است. این پرنده، گاهی بالای نی ها می نشیند و همانجا ثابت و بی حرکت می ماند.

صدا: صدای این پرنده، کوتاه و در اوایل شب شبیه «کک» و به صورت مدام «کک،کک،کک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق با پوشش گیاهی نیزاری و فشرده به سر برده و در باتلاق های پر درخت و نزدیک به آب آشیانه می سازد، در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان است.

حفاظت : چنین به نظر می رسد که حفاظت از مناطق زیست این پرنده برای حفاظتش کافی باشد.

نظرات بسته شده است.