بوتیمار

نام علمی : Botaurus Stellaris

نام انگلیسی:  Bittern    

نام فارسی: بوتیمار

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 75 سانتی متر طول دارد. از حواصیل های بسیار خجالتی است که به سرعت خود را در نیزارهای مخفی می کند. گردن کلفت و نسبتا بلندی دارد که در حالت نشسته آن را جمع می کند. تاج سرش قهوه ای تیره و رنگ بدنش طلایی مایل به خاکستری است لکه های قهوه ای سیاه فراوانی بر پشتش دیده می شود. بال های بزرگ و پهن، پاها بزرگ و سبز رنگ و منقارش زرد مایل به سبز است. نرها اندکی از ماده ها بزرگترند. هنگام احساس خطر، در جای خود می ایستد و سرش را به حالت عمودی رو به بالا نگه می دارد و بدنش حالت قوز داری پیدا می کند. شب ها ، جنب و جوش بیشتری دارد.

صدا: صدای این پرنده ، تنها هنگام تولید مثل، شبیه «آپ ووم » و در پرواز شبیه «کاو، کاو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در نیزارهای متراکم و اراضی باتلاقی، با بوته های به هم فشرده به سر برده و همانجا آشیانه می سازد. زمستان ها نسبتا فراوان است. در ایران تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که حفاظت از مناطق زیست این پرنده برای حفاظتش کافی باشد.

نظرات بسته شده است.