تالاب تپراق کندی، اردبیل

نام انگلیسی:  Tpragh Kndy wetland    

نام فارسی :  تالاب تپراق کندی 

 

 

موقعیت جغرافیایی

تالاب تپراق کندی در موقعیت جغرافیایی N393435 E474137 در استان اردبیل واقع است. این تالاب 15هکتاروسعت دارد.

نام استان – شهرستان و نزدیکترین روستا به آن :

ضلع استان اردبیل – شهرستان پارس آباد – و نزدیکترین مراکز سکونتگاهی به این تالاب روستای تپراق کندی بوده که در ضلع جنوبی تالاب قرار داشته و فاصله آن با تالاب 900متر می باشد .

سیمای عمومی تالاب : تالاب تپراق کندی یک تالاب نیمه طبیعی است که در نتیجه فعالیتهای انسانی و ایجاد با نکت (سیل بند )در ساحل رودخانه مرزی برای جلوگیری از پیشروی فرسایشی رودخانه در خاک ایران بوجود آمده است .

منبع تامین کننده آب تالاب و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی : آب این تالاب از نفوذ آب رودخانه ارس و چند چشمه کوچک و بزرگ که در جانب جنوب غربی تالاب قرار دارند تامین میشود .

عمق متوسط تالاب : این تالاب که از پیشروی رودخانه ارس و در اثر با نکت بندی دیواره های ارس بو جود آمده است به طور تقریبی حدود 8 متر عمق دارد.

کاربریهای تالاب : این تالاب بصورت سیلابی بوده و مازاد آب اضافی تالاب در پایین دست از آن خارج شده و دوباره به رودخانه مرزی ارس اضافه می گردد.

عوامل تهدید کننده تالاب و پرندگان : با شستشوی البسه ،ظروف ،فرش و… و در مواردی خودرو مواد شوینده و دتر جنت ها همراه با مواد معلق آلی و معدنی و نفتی از طریق این نهر وارد تالاب می شود . تداوم این وضعیت آلودگی تالاب و تاثیر سوء بر مو جودات زنده آن خواهد داشت. چشمه ها ی مغذی تالاب که زهکش زمین های زراعی بالا دست محسوب میشود توسط آلودگی های کودهای شیمیایی سموم دفع آفات نباتی و.. . آلوده شده ودر نهایت آلودگی تالاب را فراهم می سا زد . زباله های خانگی و فضولات حیوانات روستای تپراق کندی ، قطع درختان جنگلی حاشیه ای و چرای بی رویه ای در چمن زارها و مراتع پیرامون تالاب نیز از عوامل سوء اثر گذار بر این محیط می باشد .

ارزش تالاب : این تا لاب به دلیل واقع شدن در کناره رودخانه ارس علاوه بر اینکه نقش یک سیل گیر را عمل می کند باعث بوجود آمدن محیط بسیار جذاب و زیستگاهی مناسب برای استفاده پرندگان آبزی و کنار آبزی شده است . جوجه آوری باکلان کوچک در این عرصه و سایر عرصه های آبی نزدیک این تالاب نقش و اهمیت این تالاب را بیشتر از پیش برای ما مشخص می سازد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.