تالاب گروس، نقده

نام انگلیسی:  Garos wetland    

نام فارسی :  تالاب گروس 

 

 

موقعیت جغرافیایی

تالاب گروس در موقعیت جغرافیایی E4545  و N3745  قرار دارد. و در مصب رودخانه‌ای سیمینه رود و مهاباد چای قرار دارد. شمال و شمال غرب آن به اراضی باتلاقی و طغیانی دریاچه ارومیه محدود شده و نهایتاً به دریاچه می‌رسد. در جنوب غرب به تالاب کانی برازان محدود می‌شود راههای دسترسی به این تالاب جاده روستایی بفراون و خورخور منشعب از جاده ساحلی  مهاباد است.

 

موقعیت جغرافیایی تالاب گروس

تالاب گروس به همراهی تالاب کانی برازان در جنوب بخش وسیع جنوب شرقی دریاچه ارومیه در ارتفاع1300متری از سطح دریا قرار دارد. مصب دور رودخانه سیمینه‌رود و شعبات آن و همچنین مهاباد‌چای و شعبات آن تالاب گروس را بوجود می‌آورند که در بخش‌های درونی دارای آب شیرین است و هر چه به دریاچه ارومیه نزدیکتر می‌شود اختلاط آب دریاچه موجب شورشدن آن می‌گردد. همچنین تأثیر اسپرس نمک در روی تالاب گروس باعث تغییرات فصلی در درجه شوری آن می‌شود.

اراضی تحت نفوذ این تالاب از نظر آب تحت‌الارضی و سطحی حالات تالابی پایدار فصل و تبخیر زیاد موجبات شوری و تجمع نمک را فراهم می‌سازد. ایجاد دایک و جاده و همچنین کانالهای زهکش موجب شده که زهکش طبیعی منطقه از جمله انتشار آب رودخانه‌ها در فصل پرآبی در تمام نقاط تالاب به یکسان صورت نگرفته و در نتیجه در برخی از نقاط تجمع شوری در سطح بطور فزایند باقی مانده و از شسته شدن املاح جلوگیری شود. این امر سبب شده است که پوشش گیاهی آن حالت تغییر یافته و هالوفیتها در حال پیشروی باشند.

تالاب گروس جزء مجموعه طغیانی جنوب شرق دریاچه ارومیه محسوب می‌شود و مجموعاً دربخش‌های شمال شرقی با اراضی طغیانی و مصب زرینه‌رود مخلوط می‌شود.

 

هیدرولوژی

از آنجائیکه تالاب گروس در مصب رودخانه‌های سیمینه‌رود و مهاباد چای قرار دارد لذا میزان آب ورودی در آخرین ایستگاههای سنجش و دبی این رودخانه‌ها ذیلاً ذکر می‌گردد.

سیمینه‌رود زنجیرآباد (کد ایستگاه 22413)، بطور متوسط سالیانه 7 مترمکعب درثانیه دبی آب این ایستگاه است حداکثر آن در ماه فروردین معادل 4/20 متر مکعب در ثانیه و حداقل آن در تیرماه 1/1 متر مکعب در ثانیه 6/58 درصد آبدهی این رودخانه در فصل بهار است.

مهاباد چای (پل سر) « کد ایستگاه22819» بطور متوسط سالیانه 55/8 مترمکعب در ثانیه تخلیه آب دارد و حداکثر آن در ماه فروردین معادل 79/26 متر مکعب در ثانیه و حداقل آن در شهریور 49/0 متر مکعب در ثانیه است.

 

حیات وحش

به دلیل موقعیتتوپوگرافی و وجود توده‌های نی‌زار، پذیرای بیشترین جمعیتپرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی از جمله گونه در خطرانقراض اردک سر‌سفید وگونه‌هایحمایت‌شده اردک مرمری، پلیکان، قو، فلامینگو، حواصیل عقاب تالابی و همچنینسایر پرندگان همچونانواع غاز، انواع مرغابی، آنقوت و … است. غیر ازپرندگان موجود در تالابیک نوع وزغ سبز معمولی و یک نوع قورباغه مردابی و همچنینماهی کپور در این تالاب زیست می‌نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.