تاول

تاول عبارتست از جمع شدگی سرم خون در سطحی ترین طبقه پوست بدن . علت ایجاد تاول مالش زیاد پوست یاتحریک و فشار بر روی آن و یا نظایر آن می باشد . مانند تاولی که در بین انگشتان پا د رنتیجه فشار کفش تنگ پیدا می شود و یا تاولی که در دست اشخاص در نتیجه کار زیاد و یا ورزشهای دستی ایجاد میگردد.
معالجه تاول را حدالمقدور باید به عهده پزشک گذاشت ولی اگر پزشک در دسترس نباشد ودر مواردیکه فشار وارد بر تاول اجتناب ناپذیر است مثل اجبار در ادامه پیاده روی با کفش تنگ و غیره باید آنرا با آب گرم و صابون کاملا شسته و تمیز کرده و سپس سوزنی را جلو شعله آتش ضد عفونی نموده و انتهای تحتانی تاول را کمی باز کرده و با ملایمت فشار دهیم تا مایع آن تماما خارج گردد سپس یک ورق تنظیف سترون روی آن گذارده و پانسمان می کنیم . در مواقعیکه تاولها زیاد بوده و سطح وسیعی را فرا گرفته باشند بدلیل ایجاد عفونت , از اینکار صرف نظر کرده و به پزشک مراجعه می نمائیم .

نظرات بسته شده است.