ترم تای

نام علمی : Falco Columbarius

نام انگلیسی: Merlin    

نام فارسی: ترم تای 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: پرنده ی نر، 25 سانتی متر و پرنده ی ماده، 30 سانتی متر طول دارد ( پرنده ماده مشخصا بزرگتر است). کوچکترین شاهین است که بال های کوتاه ن.ک تیز و دم نسبتا بلندی دارد. با سرعت فراوان و بال زدن سریع به شکار حمله کرده و آن را می گیرد. در پرنده ی نر، روتنه خاکستری مایل به آبی با شاهپرهای اولیه ی سیاه، دم پهن تیره و سرمعمولی است. پرنده ی ماده و جوان، روتنه قهوه ای ، زیر تنه کرم رنگ با رگه های تیره و سبیل قابل اشتباه با یکدیگر، روی شاهپرها خط خطی با نوارهای کمرنگ تیره در زیر تنه و اندکی قرمزی در گلو دیده می شود همچنین شانه ها ، حبه و زیرتنه سفید تر است. در سطح پایین ونزدیک به زمین پرواز کرده و شکار می کند. در پرواز به سرعت جهتش را تغییر می دهد و در هنگام استراحت بال ها از دم پایین تر قرار می گیرد.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز و ناهموار، نواحی باتلاقی، تپه های شنی و صخره های ساحلی به سر می برد. در ایران، زمستان ها در شمال و به ندرت در خوزستان،فارس و سیستان دیده می شود.

حفاظت: در وهله ی اول باید بررسی، دقیقی از جمعیت و پراکندگی این پرنده در ایران صورت گرفته  و با توجه به اینکه در زمره ی پرندگان حمایت شده است، باید اقدامات ویژه ی حفاظتی اجرا شود.

نظرات بسته شده است.