تنگ کوفی، کوهرنگ

    

نام فارسی:  تنگ کوفی

نام انگلیسی: Koofi canyon

 

 

موقعیت جغرافیایی

تنگ کوفی در موقعیت جغرافیایی N321055 E501634 در استان چهارمحال و بختیاری واقع است. طول این تنگه در حدود 2 کیلومتر و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 2040 متر است. در جنوب این تنگ روستای صمصامی واقع است. صمصامی روستایی در شهرستان کوهرنگ، بخش بازفت، استان چهارمحال و بختیاری است. وجود ارتفاعات بلند در دو سوی این کوه در منطقه کوهرنگ چهارمحال، و حرکت رودخانه خروشان دوآب صمصامی از میان این تنگ مناظر زیبایی ایجاد کرده است. رودخانه دوآب صمصامی یکی از پرآبترین رودخانههای آب شیرین در شهرستان کوهرنگ است که از آب آن برای مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی استفاده می شود. علاوه براین پناهگاه زیستی موجودات زیادی است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با این رودخانه در ارتباط می باشند. امروزه تغییر کاربری این رودخانه جهت استفادههای گوناگون، اثرات منفی زیادی بر کیفیت آب رودخانه و نتیجتا محیط زیست منطقه گذاشته است. یکی از این نوع کاربریها، احداث استخرهای پروش ماهی است. دسترسی به این منطقه از طریق محور ارتباطی چلگرد-صمصامی امکانپذیر است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.