تولید صدا در دوزیستان

اغلب دوزیستان بدون دم صدا تولید میکنند . این صدا بعلت عبور هوا از روی طنابهای صوتی حنجره ایجاد می شود و یک صدای حقیقی را  تشکیل می دهد. صدای بلند در طول فصل تولید مثلی معمولا" فقط توسط نرها ایجاد می گردد . هوا وارد سوراخ بینی می شود ( دهان بسته نگه داشته می شود ) و از دهان به سوی شش ها می رود که در همین زمان طنابهای صوتی به لرزه در  آمده ، صدا تولید می گردد .

صدا می تواند در زیر آب نیز تولید شود . دوزیستان بدن دم دارای کیسه های صدای داخلی در ناحیه گلو یا در طرفین گردن می باشند . ممکن است به هنگام متورم شدن این کیسه ها ،  پوست نرم خارجی بدن ، حالت برآمده و متورمی را پیدا کند تا بدین ترتیب کیسه های صدای خارجی قابل رویت می گردند اگر چه منافذ این کیسه ها در دهان قرار دارند ولی کیسه های صدایی با هواپرشده همانند عضو تشدید صوت عمل می کنند بطوری موجب تشدید و افزایش قدرت صدای ایجاد شده می گردند .

 

وزغ های دارای کیسه های صدای خارجی فرد در ناحیه ی گلو هستند ولی در قورباغه ها کیسه های صدا در ناحیه ی شانه دیده می شود . در بسیاری از گونه ها نیز کیسه های صدای داخلی وجود دارند که  به هنگام تولید صدا مشاهده می گردند اما چندان متورم نمی شود که پوست جدار آن  نازک گردد.

صدای خاص دوزیستان بدون دم شامل تنها یه نت است . نت امکان دارد کوتاه بوده و در توالی خیلی سریعی تکرار شود مثل صدای قورباغه hyla pickeringii.

در طول فصل بهار و روایا تابستان انتظار نداریم که فقط صدای  یک قورباغه شنیده شود ،بلکه باید قاعدتا صداهای پیچیده ای شنیده شود  که توسط گروهی از قورباغه ها ایجاد می گردد. نتیجه ی پندین صدا ممکن است یک صدای در هم و برهم و ناموزون با اثری از یک صدای خوش آهنگ  باشد ،که بستگی به گونه ، تعداد افراد و قدرت صوت دارد.  یاد آور می شویم که بیشتر قورباغه ها به صورت دسته جمعی آواز می خوانند.

 

بسیاری از قورباغه ها و وزغ ها ( هم نر و هم ماده ) ،  موقعی مه به شدت اذیت شوند صدای بلند گریه مانندی ایجاد می کنند و حتی بعضی از قورباغه ها  دهان را باز کرده و فریاد بلندی شبیه صدای انسان تولید می کنند که این صدا هم چون صدای از جا پریدن است . 

هر گونه ، دارای صدا یا آواز خاصی می باشد . صداها بی بی نهایت ساده و به ندرت دارای وزن یا آهنگ می باشند  و کلا ماده ها نسبت به نرها صدای آرام تر و موکد تری ایجاد می کنند.

ماده ها هرگز کیسه های صدای خارجی را نشان نمی دهند.  و در بعضی از موارد بی صدا به نظر می رسند ولی تحقیقات نشان داده که بسیاری از ماده ها که پیش از این تصور می شد بی صدا هستند ، تولید صدا می نمایند . احتمالا تحقیقات بیش تر ثابت خواهد کرد که تمام قورباغه ها قادر به تولید صدا های ضعیفی می باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.