توکای باغی

نام علمی : Turdus Philomelos

نام انگلیسی: Song Thrush    

نام فارسی: توکای باغی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنه، 22 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش نسبتا کوچک، اما از توکای بال سرخ اندکی بزرگتر است و به واسطه ی خال های سیاه ( نه رگه ها) بر زمینه ی سفید زیرتنه، فقدان نوار ابرویی، صدا و پوشش زرد قهو ه ای کمرنگ زیر بال هایش شناخته می شود. در توکای پهلو قرمز، این رنگ قرمز حنایی است). از توکای بزرگ بسیار کوچکتر بوده و شیوه ی پرواز و صدایش متفاوت است. پروازش سریع و مستقیم است و زمستان ها، به صورت منفرد یا در گروه های کوچک دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده قویومعمولا تکرار دو یا چهار بار «دی – دو- وی ت» و « پی وو – پی وو» یا «زیت» و نیز «تلک- تلک » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در پارک ها، نواحی جنگلی، مناطق مسکونی و پرچین ها به سر برده و در بوته زارها و گاهی نیز در ساختمان ها آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها فروان است و به تعداد اندک تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد اما بررسی وضعیتش ضروری است.

نظرات بسته شده است.