توکای سیاه

نام علمی : Turdus Merula

نام انگلیسی: Blackbird    

نام فارسی: توکای سیاه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و تماما سیا با منقار زرد است. پرنده ی جوان؛ د ر سال اول عمر؛ پرو بالش ثهوه ای تیره و منقارش زرد تیره است. پرنده ی ماده ، ب رنگ قهوه ای تیره با گلو سینه ی کمرنگ تر و خالدار دیده می شود. چانه نخودی با رگه های قهوه ای تیره و پاها، سبز تیره است. پرنده ی جوان ، شبیه ماده است، اما در زیر تنه اندکی خال خالی با منقار نسبتا سیاه است. بسیار شبیه سار است؛ اما با دم بلندتر و بدن کشیده تر واغلب لابلای شاخه ها دیده می شود و به ندرت روی زمین می نشیند. هنگام تغذیه روی زمین جست می زند (راه نمی رود) و از تمشک و سایر دانه ها تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده فلوت مانند و متنوع به صورت « چک- چک- چک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق چنگلی، باغ ها ، باغچه هایی که پوشش زیرین آنها عنی باشد و پرچین ها و اغلب نزدیک کشتزارها به سر برده ولابلای درختان و شاخه های انبوه آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان است و به تعداد فراوان تولید مثل می کند. گزارش هایی مبنی بر مشاهده ی تولید مثل این پرنده در شهر فردوس خراسان وجود دارد.

حفاظت: حفاظت از محل های تولید مثل این  پرنده به نحو مطلوب ( پس از شناسایی دقیق) ضروری است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.