جغد انبار (جغد سفید)

نام علمی : Tyto Alba

نام انگلیسی:  Barn Owl    

نام فارسی: جغد انبار (جغد سفید)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 35 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است، پرو بال کمرنگ، زیرتنه و پرواز و در حالت نشسته سفید، دور صورت حلقه ای قلب مانند با چشمان سیاه، روتنه گل اخرایی از پرهای نخودی سفید است. به سایر جغدها شباهت ندارد. به حالت قائم نشسته اما د رپرواز به صورت موج دار حرکت می کند. هنگام غروب شبح مانند به نظر می آید.

صدا: صدای این پرنده متنوع است و هنگام ترسیدن شبیه «هیس » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز با درختان پراکنده (درمناطق نیمه بیابانی) . و حاشیه ی جنگل ها به سر برده و اغلب نزدیک سکوت گاه های انسانی دیده می شود. در ایران، به تعداد اندک، در مناطق غربی یا جنوب غربی دیده می شود. درسال های اخیر تعداد اندکی در باغ های اطراف شهریار دیده شده که در همانجا نیز تولید مثل می کنند.

حفاظت: این پرنده نیازی به حفاظت ویژه ندارد. اگرچه باید محل های تولید مثلش تحت کنترل باشد.

نظرات بسته شده است.