جغد کوچک جنوبی (جغد خالدار)

نام علمی : Athene Brama

نام انگلیسی:  Spotted Little Owl    

نام فارسی: جغد کوچک جنوبی (جغد خالدار)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و از نظر شکلی ظاهر شبیه جغد کوچک است. روتنه خاکستری مایل ب قهوه ای ، تیره تر از جغد کوچک، با خال های سفید کوچک، صفحه ی صورت دودی با لکه ی سفید در بالا و پایین چشم ها، که تشکیل نوار ابرویی سفید سربی رنگ و پهنی را می دهد، دیده می شود. همچنین در تارک و پس سر خال های س فید ریزی به چشم می خورد ( در جغد کوچک این خال ها درشت ترند) و طوق سفید پهنی در قسمت جلوی گردن دارد که در حالت نشسته به خوبی مشخص است. زیر تنه خط دار با لکه های قهوه ای تیره ی عرضی دیده می شود. پرنده ی جوان بیشتر به رنگ قرمز قهوه ای با رگه های نامشخص زیرتنه است. پروازش موجی و مانند جغد کوچک بالا و پایین می رود در هوای گرم و میش جنب و جوش دارد اگرچه در روز نیز دیده می شود.

صدا: این پرنده در هنگام تولید مثل بسیار پر سر و صداست و صدایش شبیه تکرار «کورک- کوورک- کوورک- » و مانند صدای گربه ها هنگام نزاع است.

زیستگاه:زیستگاه این پرنده همانند جغد کوچک است، اما بیشتر د رباغ ها به سر می برد. در ایران، در مناطق جنوبی تا جنوب شرقی ایران دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، د رحال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد. اگرچه بررسی جمعیت و پاکنش آن اهمیت بسزایی دارد.

نظرات بسته شده است.