جکوی انگشت باریک ترکمنی

نام علمی : cyrtopodion turcmenicum

نام انگلیسی: turkmenian thin toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت باریک ترکمنی

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای زیر چانه ای مشخص و در تماس با فلس چانه ای؛ برآمدگیهای زیر رانی وجود دارند ( 1 تا 6 برآمدگی) ؛ نرها با ردیف های پیوسته ای از 30 یا بیشتر منافذ پیش مخرجی و رانی؛‌ برآمدگی های پشتی مثلثی مایل به گرد یا سه وجهی (تیغه دار با نوك كند) و در ردیفی از 26 تا 30 برآمدگی در امتداد ستون مهره ای از پشت سر تا تراز مخرجی؛ اولین جفت فلسهای زیر چانه ای در تماس با هم كه بین آنها شكاف مشخصی شكل می گیرد ( معمولاً 10 تا 40 درصد اندازه فلس زیر چانه ای )؛ معمولاً‌بیشتر از 115 (تا 133) فلس شكمی از فلس زیر چانه ای تا مخرج؛ 25 تا 35 فلس شكمی در عرض ناحیه میانی شكم؛ معمولاً 2 ردیف فلس ما بین منافذ رانی و مخرجی؛ اندازه اندامهای حركتی جلویی 33 تا 38 درصد اندازه بدن.
رنگ آمیزی: ناحیه پشتی به رنگ زرد، گاهی با 5 نوار عرضی مایل به قهوه ای كمرنگ روی بدن و حدود 10 نوار تیره روی دم؛ ناحیه شكمی بدون نقاط یا لكه ها.
 

زیستگاه: نواحی معتدل، در تپه ها، دامنه ها و پرتگاههای صخره ای ماسه سنگی یا آهكی، با پوشش گیاهی فراوان و پراكنده درختی و علفی.
 

عادات و رفتار: شبها فعالند؛ در شكافهای صخره ای، زیر سنگها و غیره مخفی می شوند؛ از حشرات نظیر قاب بالها تغذیه می كنند.
 

پراكندگی جهانی: ایران، ‌افغانستان، تركمنستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 80 میلیمتر دم 92 میلیمتر.
 

ملاحظات: از این گونه در ایران فقط یك نمونه توسط Steiner در 12 اوت 1968 از گرگان در استان گلستان جمع آوری شده و در موزه تاریخ طبیعی وین نگهداری می شود، احتمال می رود این نمونه توسط Eiselt شناسایی شده باشد (Anderson 1999). محل نمونه تیپیك از تركمنستان، آقاشلی در نزدیكی كوشكا است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.