جکوی انگشت باریک ترکمنی

نام علمی : cyrtopodion turcmenicum

نام انگلیسی: turkmenian thin toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت باریک ترکمنی

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای زیر چانه ای مشخص و در تماس با فلس چانه ای؛ برآمدگیهای زیر رانی وجود دارند ( 1 تا 6 برآمدگی) ؛ نرها با ردیف های پیوسته ای از 30 یا بیشتر منافذ پیش مخرجی و رانی؛‌ برآمدگی های پشتی مثلثی مایل به گرد یا سه وجهی (تیغه دار با نوک کند) و در ردیفی از 26 تا 30 برآمدگی در امتداد ستون مهره ای از پشت سر تا تراز مخرجی؛ اولین جفت فلسهای زیر چانه ای در تماس با هم که بین آنها شکاف مشخصی شکل می گیرد ( معمولاً 10 تا 40 درصد اندازه فلس زیر چانه ای )؛ معمولاً‌بیشتر از 115 (تا 133) فلس شکمی از فلس زیر چانه ای تا مخرج؛ 25 تا 35 فلس شکمی در عرض ناحیه میانی شکم؛ معمولاً 2 ردیف فلس ما بین منافذ رانی و مخرجی؛ اندازه اندامهای حرکتی جلویی 33 تا 38 درصد اندازه بدن.
رنگ آمیزی: ناحیه پشتی به رنگ زرد، گاهی با 5 نوار عرضی مایل به قهوه ای کمرنگ روی بدن و حدود 10 نوار تیره روی دم؛ ناحیه شکمی بدون نقاط یا لکه ها.
 

زیستگاه: نواحی معتدل، در تپه ها، دامنه ها و پرتگاههای صخره ای ماسه سنگی یا آهکی، با پوشش گیاهی فراوان و پراکنده درختی و علفی.
 

عادات و رفتار: شبها فعالند؛ در شکافهای صخره ای، زیر سنگها و غیره مخفی می شوند؛ از حشرات نظیر قاب بالها تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران، ‌افغانستان، ترکمنستان.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 80 میلیمتر دم 92 میلیمتر.
 

ملاحظات: از این گونه در ایران فقط یک نمونه توسط Steiner در 12 اوت 1968 از گرگان در استان گلستان جمع آوری شده و در موزه تاریخ طبیعی وین نگهداری می شود، احتمال می رود این نمونه توسط Eiselt شناسایی شده باشد (Anderson 1999). محل نمونه تیپیک از ترکمنستان، آقاشلی در نزدیکی کوشکا است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.