جکوی انگشت باریک

نام علمی : cyrtopodion heterocercum

نام انگلیسی : thin toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت باریک

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلس های زیر چانه ای مشخص؛ فاقد برآمدگیهای زیر رانی؛ فقط نرها منافذ پیش مخرجی دارند؛ فلسهای زیر دمی كوچك به فاصله پهنای سر در عقب مخرج گسترش یافته اند و بزرگ و پلاك شكل نیستند؛ برآمدگیهای پشتی بزرگ و سه وجهی، در 12 تا 14 ردیف طولی قرار دارند؛ پلاكهای زیر دمی بشدت تیغه دار، نیمه نیمه رویهم قرار گرفته اند و در 5 تا 7 ردیف طولی؛ طرفین دم با فلس های تیغه دار بسیار بزرگ و نوك تیز؛ آخرین ردیف برآمدگی های دمی بطور مشخص بزرگتر از دیگر برآمدگیها در هر حلقه است؛ 23 تا 30 فلس شكمی در عرض قسمت میانی شكم.
رنگ آمیزی: حدود 8 نوار عرضی تیره نامشخص زاویه دار كه به سمت دم راس آنها نوك تیزتر می شود، اولین نوار روی گردن، هشتمین نوار روی ناحیه خاجی، این نوارها گاهی با هم تركیب و ادغام می شوند؛ 13 نوار تیره روی دم.
 

زیستگاه: نواحی معتدل یا نیمه بیابانی، در كوه های نسبتاً كم ارتفاع، دامنه ها، با پوشش گیاهی نسبتاً فراوان یا اندك؛ و نیز خانه ها، بناهای متروكه و باغها.
 

عادات و رفتار: شبها یا در نواحی تاریك یا سایه دار در طول روز فعالند؛ از حشرات و عنكبوتها تغذیه می كنند.
 

پراكندگی جهانی: ایران، تركیه، عراق.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 45 میلیمتر دم 50 میلیمتر.
 

ملاحظات: توضیحات ذكر شده مربوط به زیر گونه C.h.heterocercum می باشد، كه تنها در ایران پراكندگی دارد. گزارش دو نمونه از همدان و كرمانشاه و دو نمونه از تخت جمشید وجود دارد، ولی تاكنون پراكندگی آن فقط از كرمانشاه (رستگار پویانی 1369) و همدان كه محل نمونه تیپیك آن می باشد، تایید شده است. زیر گونه C.h.mardinense از جنوب شرقی تركیه و عراق گزارش شده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.