جکوی انگشت باریک

نام علمی : cyrtopodion heterocercum

نام انگلیسی : thin toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت باریک

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلس های زیر چانه ای مشخص؛ فاقد برآمدگیهای زیر رانی؛ فقط نرها منافذ پیش مخرجی دارند؛ فلسهای زیر دمی کوچک به فاصله پهنای سر در عقب مخرج گسترش یافته اند و بزرگ و پلاک شکل نیستند؛ برآمدگیهای پشتی بزرگ و سه وجهی، در 12 تا 14 ردیف طولی قرار دارند؛ پلاکهای زیر دمی بشدت تیغه دار، نیمه نیمه رویهم قرار گرفته اند و در 5 تا 7 ردیف طولی؛ طرفین دم با فلس های تیغه دار بسیار بزرگ و نوک تیز؛ آخرین ردیف برآمدگی های دمی بطور مشخص بزرگتر از دیگر برآمدگیها در هر حلقه است؛ 23 تا 30 فلس شکمی در عرض قسمت میانی شکم.
رنگ آمیزی: حدود 8 نوار عرضی تیره نامشخص زاویه دار که به سمت دم راس آنها نوک تیزتر می شود، اولین نوار روی گردن، هشتمین نوار روی ناحیه خاجی، این نوارها گاهی با هم ترکیب و ادغام می شوند؛ 13 نوار تیره روی دم.
 

زیستگاه: نواحی معتدل یا نیمه بیابانی، در کوه های نسبتاً کم ارتفاع، دامنه ها، با پوشش گیاهی نسبتاً فراوان یا اندک؛ و نیز خانه ها، بناهای متروکه و باغها.
 

عادات و رفتار: شبها یا در نواحی تاریک یا سایه دار در طول روز فعالند؛ از حشرات و عنکبوتها تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران، ترکیه، عراق.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 45 میلیمتر دم 50 میلیمتر.
 

ملاحظات: توضیحات ذکر شده مربوط به زیر گونه C.h.heterocercum می باشد، که تنها در ایران پراکندگی دارد. گزارش دو نمونه از همدان و کرمانشاه و دو نمونه از تخت جمشید وجود دارد، ولی تاکنون پراکندگی آن فقط از کرمانشاه (رستگار پویانی 1369) و همدان که محل نمونه تیپیک آن می باشد، تایید شده است. زیر گونه C.h.mardinense از جنوب شرقی ترکیه و عراق گزارش شده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.