جکوی انگشت برگی خالدار

نام علمی : asaccus griseonotus

نام انگلیسی :gray spotted leaf toed gecko

نام فارسی : جکوی انگشت برگی خالدار

 

 

پراکندگی

مشخصات: 2 جفت فلس زیر چانه ای که تعداد 15 تا 18 دانه ای شکل کوچک در حاشیه آنها قرار گرفته اند؛ برآمدگیهای (توبرکولهای) پشت بدن و اندامهای حرکتی کوچک؛ قطر بزرگترین برآمدگی پشتی کمر از نصف قطر سوراخ گوش؛ برآمدگیها بر روی گردن کوچکتر می شوند و معمولاً تا سر امتداد نمی یابند، در غیر این صورت تعداد آنها کم است؛ 10 تا 13 ردیف طولی برآمدگی در ناحیه میانی پشت؛ هر برآمدگی در پشت توسط 4 تا 5 فلس کوچک دانه ای شکل از برآمدگی مجاور جدا شده است؛ حلقه های برآمدگی دار دم توسط 6 تا 7 ردیف عرضی از پولکهای کوچک از هم جدا شده اند.
رنگ آمیزی: پشت خاکستری با 20 تا 30 نقطه کوچک خاکستری تیره پراکنده، اندامهای حرکتی در سطح پشتی دودی کمرنگ؛ سطح شکمی اندامهای حرکتی و بدن یکدست سفید چرکی؛ دم با هفت نوار خاکستری تا سیاه (در ابتدای دم خاکستری به سمت دم سیاه می شوند)، فضای بین این نوارها هم عرض و سفید، نوک دم خرمایی رنگ.
 

زیستگاه: تا حدودی شبیه به گونه A.elisae می باشد.
 

عادات و رفتار: هنگام شب، غروب یا در مکانهای تاریک و نیمه تاریک فعالیت می کنند؛ از پشه ها، مورچه ها، عنکبوتها و دیگر حشرات کوچک تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران، عراق.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج71 میلیمتر دم 82 میلیمتر.
 

ملاحظات: نامگذاری (November 1973 A.griseonotus ) از حیث تاریخ پیش از نامگذاری ( Phyllodactylus ingae December 1973) است. محل نمونه تیپیک داز ایران، استان کرمانشاه در 62 کیلومتری اسلام آباد غرب می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.