جکوی انگشت برگی خالدار

نام علمی : asaccus griseonotus

نام انگلیسی :gray spotted leaf toed gecko

نام فارسی : جکوی انگشت برگی خالدار

 

 

پراکندگی

مشخصات: 2 جفت فلس زیر چانه ای كه تعداد 15 تا 18 دانه ای شكل كوچك در حاشیه آنها قرار گرفته اند؛ برآمدگیهای (توبركولهای) پشت بدن و اندامهای حركتی كوچك؛ قطر بزرگترین برآمدگی پشتی كمر از نصف قطر سوراخ گوش؛ برآمدگیها بر روی گردن كوچكتر می شوند و معمولاً تا سر امتداد نمی یابند، در غیر این صورت تعداد آنها كم است؛ 10 تا 13 ردیف طولی برآمدگی در ناحیه میانی پشت؛ هر برآمدگی در پشت توسط 4 تا 5 فلس كوچك دانه ای شكل از برآمدگی مجاور جدا شده است؛ حلقه های برآمدگی دار دم توسط 6 تا 7 ردیف عرضی از پولكهای كوچك از هم جدا شده اند.
رنگ آمیزی: پشت خاكستری با 20 تا 30 نقطه كوچك خاكستری تیره پراكنده، اندامهای حركتی در سطح پشتی دودی كمرنگ؛ سطح شكمی اندامهای حركتی و بدن یكدست سفید چركی؛ دم با هفت نوار خاكستری تا سیاه (در ابتدای دم خاكستری به سمت دم سیاه می شوند)، فضای بین این نوارها هم عرض و سفید، نوك دم خرمایی رنگ.
 

زیستگاه: تا حدودی شبیه به گونه A.elisae می باشد.
 

عادات و رفتار: هنگام شب، غروب یا در مكانهای تاریك و نیمه تاریك فعالیت می كنند؛ از پشه ها، مورچه ها، عنكبوتها و دیگر حشرات كوچك تغذیه می كنند.
 

پراكندگی جهانی: ایران، عراق.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج71 میلیمتر دم 82 میلیمتر.
 

ملاحظات: نامگذاری (November 1973 A.griseonotus ) از حیث تاریخ پیش از نامگذاری ( Phyllodactylus ingae December 1973) است. محل نمونه تیپیك داز ایران، استان كرمانشاه در 62 كیلومتری اسلام آباد غرب می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.