جکوی انگشت کج جازموریان

نام علمی : cyrtopodion sagittifer

نام انگلیسی : jazmurian bent toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کج جازموریان

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای زیر چانه ای مشخص که جفت پیشین بزرگ و در تماس با هم؛ فاقد برآمدگی های زیر رانی؛ فقط نرها با 2 تا 4 منفذ پیش مخرجی؛ برآمدگیهای پشتی بیضوی و تیغه دار؛ قطر سوراخ گوش کوچکتر از نصف قطر طولی چشم؛ فلسهای زیر دمی کوچک، بطور مشخص تیغه دار که به فاصله پهنای سر در عقب مخرج گسترش دارند و پلاکهای بزرگ تشکیل نمی دهند؛ 14 تا 16 فلس شکمی در ردیف میانی شکم (9 تا 12 فلس شکمی برابر اندازه پوزه)؛ آخرین ردیف برآمدگی های دمی بطور مشخص بزرگتر از دیگر برآمدگیهای هر حلقه نیستند.
رنگ آمیزی: پشت خاکستری با نقاط خاکستری – قهوه ای که در 5 ردیف طولی مرتب شده اند، ردیف مرکزی نقاط پیکانی شکل اند، ردیف بیرونی نقاط با هم یکی شده و نواری طولی از چشم تشکیل می دهند؛ در نمونه های زنده دارای طرحی با هفت اثر M شکل با حاشیه عقبی سفید؛ اندامهای حرکتی و دم با نوارهای خاکستری تیره و سفید؛ ناحیه شکمی سفید.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی و نیمه بیابانی، در دانه ها یا دشتها، با پوشش گیاهی درختی یا بوته ای نسبتاً فراوان، و نیز بناهای قدیمی.
 

عادات و رفتار: شبها یا در مکانها تاریک فعالیت می کنند؛ معمولاً روی تنه درختان، شاخه ها،‌ دیوارها در ساختمانها و زیر زمینهای قدیمی دیده می شوند؛ زیر بوته ها، پوسته درختان، شکاف دیوارها مخفی می شوند؛ اغلب صدای مخصوص از خود تولید می کنند که از فاصله 50 متری قابل شنیدن است. از حشرات نظیر قاب بالها و غیره تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 33 میلیمتر دم 44 میلیمتر.
 

ملاحظات: الگوی پشت بدن در این گونه شبیه به C.heterocercum است، C.sagittifer دارای فلسهای شکمی بزرگتر و برآمدگی های دمی کوچکتر و یک اندازه تر نسبت به گونه C.heterocercum است. Wettsein (1951) این گونه را در مترادف C.h.heterocercum قرار داد. محل نمونه تیپیک گونهC.sagittifer از ایران، بمپور واقع در استان سیستان و بلوچستان است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.