جکوی انگشت کج زارودنی

نام علمی : cyrtopodion russowii

نام انگلیسی : zarudny's bent toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کج زارودنی

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای زیر چانه ای مشخص که جفت پیشین آنها توسط یک یا دو ردیف فلس از هم جدا شده اند؛ فاقد برآمدگی های زیر رانی؛ نرها با 2 تا 4 منفذ پیش مخرجی؛ فلسهای زیر دمی کوچک، صاف که به فاصله پهنای سر در عقب مخرج گسترش دارندو بزرگ و پلاک شکل نیستند؛ برآمدگی های کوچک تیغه ای در میان برآمدگی های بزرگ سه وجهی پشتی پراکنده اند و ردیفهای طولی نسبتاً منظمی را تشکیل می دهند؛ برآمدگیهای روی دم در حول میانی هر بند مرتب شده و این برآمدگی ها در ردیف انتهایی هر بند نیستند.
رنگ آمیزی: پشت خاکستری روشن، یکدست یا با 6 نوار عرضی تیره نا مشخص؛ ناحیه شکمی سفید.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی و نیمه بیابانی خشک، جلگه ها و دشتهای شنی یا رسی، دامنه ها، دره ها، کناره رودخانه ها، با پوشش گیاهی درختی یا بوته ای، و بناهای متروکه.
 

عادات و رفتار: بیشتر شبها یا غروب و اوایل صبح و گاهی در طول روز روی تنه درختان، دیوارها، کناره سنگها و بوته ها دیده می شوند؛ در زیر سنگها، زیر پوسته درختان و شکاف دیوارها مخفی می شوند؛ تغذیه از حشرات و شاید عنکبوتها است.
 

پراکندگی جهانی: روسیه، قفقاز، ایران تا قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 51 میلیمتر دم 59 میلیمتر.
 

ملاحظات: از این گونه در ایران زیر گونه C.r.zarudnyi در شرق استان خراسان و استان سیستان و بلوچستان (شهرستان زابل) گزارش شده است، که تمام توضیحات ارائه شده مربوط به این زیر گونه می باشد. محل نمونه تیپیک آن از ایران، نیزار، واقع در استان سیستان و بلوچستان است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.