جکوی انگشت کج کرمانی

نام علمی : Cyrtopodion kirmanense

نام انگلیسی : kerman bent toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کج کرمانی

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلس های زیر چانه ای مشخص؛ فاقد برآمدگیهای زیر رانی؛ فقط نرها منافذ پیش مخرجی دارند (4 منفذ)؛ فلسهای زیر دمی پلاک شکل بزرگ و صاف که به فاصله پهنای سر در عقب مخرج گسترش یافته اند؛ پلاکهای زیر دمی در دو ردیف از فلسهای کوچک و بزرگ؛ برآمدگیهای پشتی بطور مشخص کوچکتر از فاصله بین هم هستند؛ پوزه دو تا یک چهارم برابر اندازه قطر چشم.
رنگ آمیزی: پشت خاکستری با 5 ردیف طولی از نقاط چهار گوش سیاه؛ دم با 13 تا 16 نوار عرضی سیاه؛ شکم سفید.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی و نیمه بیابانی خشک، در کوهستانها، صخره های پر شیب، سراشیبی های تند، زمینهای سنگلاخی، دشتها، سواحل رودخانه ها و بسترهای خشک رودخانه ای با پوشش گیاهی اندک.
 

عادات و رفتار: شبها و گاهی هنگام روز در مکانهای سایه دار فعالیت می کنند؛ زیر سنگها، شکاف صخره ها، حفره ها و غیره مخفی می شوند. از حشرات و عنکبوتیان تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 48 میلیمتر دم 57 میلیمتر.
 

ملاحظات: Szczerbak and Golubev (1986) این گونه را در گروه "تبت و هیمالیا" قرار دادند (البته نام زیر جنسی برای آن اختصاص نداند.) نمونه ای از تخت جمشید که در موزه تاریخ طبیعی شیکاگو است، به عقیده Anderson شناسایی آن مشکوک می باشد. محل نمونه تیپیک از ایران، کوه تفتان و شرق کرمان است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.