جکوی انگشت کج کپت داغ

نام علمی : cyrtopodion spinicauda

نام انگلیسی: kopetdagh bent toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کج کپت داغ

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای زیر چانه ای بزرگ وجود ندارد (قابل تشخیص نیستند)؛ پشت پوشیده از فلسهای دارای برآمدگی مدور، به بزرگی فلسهای پوزه ای، و با برآمدگی های مدور بزرگ که بطور نامنظم مرتب شده اند، آمیخته اند؛ فلسهای دمی بصورت حلقه ای با سه برآمدگی نوک تیز در هر طرف حلقه مرتب شده اند؛ 9 تا 11 فلس در لب بالا، 5 یا 6 فلس پیشین آن بزرگترند؛ 7 تا 9 فلس در لب پائین؛ سوراخ بینی ما بین فلس پوزه ای و اولین فلس لب بالا؛ 2 یا 3 فلس بینی؛ نرها با 2 تا 4 منفذ پیش مخرجی.
رنگ آمیزی: سطح رویی خاکستری کمرنگ با 7 نوار عرضی تیره باریک موجدار؛ دم نیز با 7 نوار تیره؛ ناحیه شکمی سفید.
 

زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی و معتدل، در دامنه های صخره ای، رسی، سرازیری ها، با پوشش گیاهی پراکندهبوته ای یا درختچه ای.
 

عادات و رفتار: شبها و هنگام غروب فعالند؛ در زیر سنگها یا بوته ها مخفی می شوند؛ از حشرات مختلف نظیر قاب بالها، مورچه ها، بیدها و غیره تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران، ترکمنستان.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 49 میلیمتر دم 61 میلیمتر.
 

ملاحظات: در 14 نمونه ای که توسط Anderson (1999) مطالعه شده است، تمام نرها دارای 2 منفذ پیش مخرجی بودند، و 3 فلس بینی، 11 فلس لب و 7 تا 9 فلس لب پائین در این نمونه ها وجود داشت؛ این نمونه ها توسط Papenfuss و Macey در ماه می 1992 از دامنه های شمالی کپت داغ در ترکمنستان جمع آوری شده بود. محل نمونه تیپیک این گونه از ایران، شاهرود واقع در استان سمنان است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.