جکوی انگشت کج کپت داغ

نام علمی : cyrtopodion spinicauda

نام انگلیسی: kopetdagh bent toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کج کپت داغ

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای زیر چانه ای بزرگ وجود ندارد (قابل تشخیص نیستند)؛ پشت پوشیده از فلسهای دارای برآمدگی مدور، به بزرگی فلسهای پوزه ای، و با برآمدگی های مدور بزرگ كه بطور نامنظم مرتب شده اند، آمیخته اند؛ فلسهای دمی بصورت حلقه ای با سه برآمدگی نوك تیز در هر طرف حلقه مرتب شده اند؛ 9 تا 11 فلس در لب بالا، 5 یا 6 فلس پیشین آن بزرگترند؛ 7 تا 9 فلس در لب پائین؛ سوراخ بینی ما بین فلس پوزه ای و اولین فلس لب بالا؛ 2 یا 3 فلس بینی؛ نرها با 2 تا 4 منفذ پیش مخرجی.
رنگ آمیزی: سطح رویی خاكستری كمرنگ با 7 نوار عرضی تیره باریك موجدار؛ دم نیز با 7 نوار تیره؛ ناحیه شكمی سفید.
 

زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی و معتدل، در دامنه های صخره ای، رسی، سرازیری ها، با پوشش گیاهی پراكندهبوته ای یا درختچه ای.
 

عادات و رفتار: شبها و هنگام غروب فعالند؛ در زیر سنگها یا بوته ها مخفی می شوند؛ از حشرات مختلف نظیر قاب بالها، مورچه ها، بیدها و غیره تغذیه می كنند.
 

پراكندگی جهانی: ایران، تركمنستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 49 میلیمتر دم 61 میلیمتر.
 

ملاحظات: در 14 نمونه ای كه توسط Anderson (1999) مطالعه شده است، تمام نرها دارای 2 منفذ پیش مخرجی بودند، و 3 فلس بینی، 11 فلس لب و 7 تا 9 فلس لب پائین در این نمونه ها وجود داشت؛ این نمونه ها توسط Papenfuss و Macey در ماه می 1992 از دامنه های شمالی كپت داغ در تركمنستان جمع آوری شده بود. محل نمونه تیپیك این گونه از ایران، شاهرود واقع در استان سمنان است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.