جکوی شکم زرد خانگی

نام علمی : hemidactylus flaviviridis

نام انگلیسی: yellow bellied house gecko   

نام فارسی: جکوی شکم زرد خانگی

 

 

پراکندگی

مشخصات: برآمدگی های پشتی نامشخص یا اگر مشخص باشند، مدور، دارای تیغه های جزیی و بطور منظم ردیف نشده اند ( در نمونه های بررسی شده ایرانی برآمدگی وجود نداشته است)؛ دم بدون دندانه های پهلویی نوك تیز؛ فلسهای زیر چانه ای بیرونی در تماس با فلس لب پائین؛ نرها با 5 تا 14 منفذ رانی در هر طرف؛ سطح زیرین چهارمین انگشت پا دارای 11 تا 14 تیغه.
رنگ آمیزی: سطح پشتی خاكستری تا قهوه ای زرد مایل به صورتی، یكدست یا با 5 نوار عرضی تیره تر موجدار با حاشیه سفید در كناره عقبی، اولین نوار روی گردن و پنجمی روی ناحیه خاجی؛ طرح روی دم نیز مانند پشت بدن؛ یك نوار كمرنگ از میان چشم گذشته و تا ناحیه گیجگاهی امتداد میباید؛ تنوع رنگی در این گونه قابل توجه است.
 

زیستگاه: نواحی ساحلی و بیابانی گرم، اغلب در نواحی مسكونی یا بناهای متروكه و قدیمی.
 

عادات و رفتار: شبها فعالند، گاهی در نواحی سایه دار یا درون ساختمانها هنگام روز دیده می شوند؛ با تاریك شدن هوا از مخفیگاه خارج شده و هنگام صبح قبل از روشن شدن هوا در شكاف دیوارها، درختها،‌ زیر شیروانی ها و غیره مخفی می شوند؛ هنگام فعالیت آنها را می توان روی دیوارها، سقفها، درختها، نزدیك روشنایی جایی كه حشرات جمع می شوند، مشاهده كرد. از حشرات نظیر بیدها، پشه ها،‌ قاب بالها و غیره تغذیه می كنند. فصل جفتگیری اغلب شهریور تا آبان و تخمگذاری از فروردین تا خرداد، و 2 تخم گزارش شده است.
 

پراكندگی جهانی: مصر تا سومالی، عراق تا یمن، عمان، ایران، افغانستان تا هند و بنگال.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 90 میلیمتر دم 90 میلیمتر.
 

ملاحظات: در نمونه های جمع آوری شده در فواصل پائیز از میناب و استان خوزستان، ذخیره چربی زیر جلدی در ناحیه پائین شكم مشاهده شده، كه در ماده ها بیشتر بوده است؛ این چنین ذخیره چربی تنها در تعداد اندكی از دیگر سوسمارها وجود دارد. به عقیده Anderson (1999) از نظر خصوصیات ظاهری هیچ تفاوتی بین نمونه های عراق با نمونه های ایران، پاكستان و افغانستان وجود ندارد. محل نمونه تیپیك از جزیره ماساوا واقع در اریتره می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.