جکوی عنکبوتی نیکولسکی

نام علمی : cyrtopodion agamuroides

نام انگلیسی : nikolsky's spider gecko   

نام فارسی:جکوی عنکبوتی نیکولسکی

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای زیر چانه ای مشخص؛ فاقد برآمدگی های زیر رانی؛ فقط نرها منافذ پیش مخرجی دارند؛ فلسهای زیر دمی پلاكی شكل بزرگ كه به فاصله پهنای سر در عقب مخرج گسترش یافته اند؛ پلاكهای زیر دمی در یك ردیف منفرد میانی؛ برآمدگیهای پشتی بطور مشخص كوچكتر از فضای بین هم هستند، و بطور مشخص سه وجهی نیستند؛ اندازه پوزه كمتر از یك و نیم برابر قطر چشم؛ برآمدگی های دمی حلقه انتهایی را در هر بند تشكیل می دهند؛ اندامهای حركتی و دم باریك و لاغر؛ 24 تا 28 فلس شكمی در ردیف عرضی میانی شكم؛ فاصله 14 تا 17 فلس شكمی در ردیف عرضی برابر با اندازه پوزه.
رنگ آمیزی: خاكستری یا خرمایی در سطح فوقانی با سه ردیف طولی نقاط تیره تر تقریباً چهار گوش و یك ردیف پهلویی كه كمتر مشخص است؛ دم با 11 تا 12 نوار عرضی تیره؛ ناحیه شكمی سفید.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی و نیمه بیابانی خشك، در زمینهای رسی، سنگلاخی، دره ها، امتداد رودخانه ها، بناهای متروكه، با پوشش گیاهی اندك.
 

عادات و رفتار: شبها و معمولاً تا روشن شدن هوا فعالند ولی در مكانهای سایه دار بطور اندك در طول روز نیز دیده می شوند؛ اغلب زیر سنگها و در شكافها و درز سنگها و دیوارهای قدیمی مخفی می شوند؛ از حشرات و عنكبوتها تغذیه می كنند؛ هنگام شب و در تاریكی صدای جیر جیر مانندی تولید می كنند كه دست كم از 100 متری قابل شنیدن است، و اغلب تا اندكی پس از طلوع آفتاب نیز به گوش می رسد.
 

پراكندگی جهانی: ایران، پاكستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 49 میلیمتر دم 63 میلیمتر.
 

ملاحظات: در نمونه ای از استان كرمان كه توسط اندرسن مطالعه گردید، برآمدگیهای پشتی اندكی منظم مرتب شده، دو ردیف پلاكهای زیر دمی بزرگ، و در نیمه خلفی دم فلسها بشدت تیغه ای بودند؛ این نمونه اگر پوزه ای كوتاه نداشت باید گونه Cyrtopodion kirmanense معرفی می گردید. محل نمونه تیپیك از ایران، نیزار واقع در استان سیستان و بلوچستان می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.