حواصیل ارغوانی

نام علمی : Ardea Purpurea

نام انگلیسی:  Purple Heron    

نام فارسی: حواصیل ارغوانی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 80 سانتی متر طول دارد. بال ها و اندازه بدنش کوچکتر و تیره تر از حواصیل خاکستری است. سری بزرگ، گردنی باریک و دراز و مامانند دارد. روتنه خاکستری پر رنگ است و پرهای بلوطی روشنی در پشتش مشاهده می شود. سر و گردن قرمز بلوطی است و کاکل سیاهی روی سر دارد و رگه های سیاهی، که از زیر چشمان تا پس گردن واز بالای گلو تا دو طرف گردن، امتداد دارد، در این پرنده مشاهده می شود. چانه و گونه سفید و سینه اش بلوطی است ، که رگه های عمودی سیاه رنگی در آن دیده می شود.شکم سیاه رنگ و پاهایش سبز مایل به زرد خاکستری است. رنگ پرنده نابالغ، قهوه ای کمرنگ است.

زیستگاه: این پرنده، در باتلاف ها، نیزارهای انبوه، سواحل و ابگیرهای پر گیاه به سر می برد و بندرت روی درختان دیده می شود. تابستان ها فراوان است و درایران، بیشتر در مناطق جنوبی دیده می شود. در بهار به صورت مهاجر عبوری در شمال شرق کشور گزارش شده است.

حفاظت: اجرای برنامه ی ویژه ی حفاظتی برای این پرنده ضروری است و باید از شکار در مناطق جنوبی کشور جلوگیری شود.

نظرات بسته شده است.