حواصیل شب

نام علمی : Nycticorax Nycticorax

نام انگلیسی:  Night Heron    

نام فارسی: حواصیل شب

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 60 سانتی متر طول دارد. در پرنده بالغ ، روتنه خاکستری مایل به آبی، شانه و پشت سیاه، سر و پس سر سیاه و زیر تنه سفید است. منقارش کلفت و محکم و به رنگ سیاه، چشم ها به رنگ قرمز و پاها زرد و گوشتی کمرنگ است. 2 تا3 پر سفیداز پس سر تا پشتش دیده می شود. پرنده ی نابالغ و یکساله، شبیه بوتیمار است.پشت قهوه ای با خال های سفید نخودی، چشم ها قهوه ای و پاهایش زرد مایل به سبز است که پرهای کاکل مانند کوتاهی، به رنگ سبز چرکی ، در آن دیده می شود. زیر تنه قهوه ای مایل به خاکستری است که در آن لکه های قهوه ای تیره مشاهده می شود. نر و ماده همشکل اند. بیشتر درهنگام غروب و اوایل صبح جنب و جوش دارد و عمدتا از دوزیستان، ماهی و حشرات تغدیه می کند.

صدا: صدای این پرنده رد فصل تولید مثل، بلند و خرخر مانند، شبیه «کوپک – وک، کوراک، هواک،گوک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، در تالاب ها، دریاچه ها، سواحل رودخانه، مزارع برنج و استخر ها به سر برده و در میان نیزارها یا روی درختان تولید مثل می کند. در ایران، زمستانها در مناطق تالابی، بخصوص جنوب دریای خزر دیده شده و تولید مثل نیز می کند. به صورت مهاجر عبوری در بهار در خراسان دیده شده است.

حفاظت: این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.