خانه کتابچی، کاشان

خانه کتابچی موقعیت: محله مسجد آقا بزرگ ساخت این بنا به اوئل عصر قاجاری باز میگردد. از جمله خانه های در کاشان است که فقط یک حیاط بزرگ اصلی دارند و بخش های اندرونی و بیرونی در آنها از یکدیگر تفکیک نشده اند. فضا های معماری در دو طبقه و به صورت چهار طرف ساخت اطراف خانه شکل گرفته اند.فضاهای مهم معماری این بنا شامل دو سرداب، شاه نشین، و هشتی ورودی می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.