خفاش بینى برگه اى ایرانى

خفاش بینى برگه اى ایرانى Triaenops persicus

 

جثه آن کوچک و دندانه هاى بالاى برگه بینى بلندتر و تیزتر است. یک زائده استخوانى نیز در انگشت چهارم دست مشاهده میشود. دم نسبتا بلند و تمام آن به وسیله پرده دمى پوشیده شده است. رنگ موها از خاکسترى تا قهوه اى عنابى است.طول سر و تنه 35 تا 50 میلى متر، دم 25 تا 39 میلى متر، ساعد 48 تا 51 میلى متر، وزن 8 تا 15 گرم است.زیستگاهش غارها، ساختمانهاى قدیمى، قناتها و دیگر مناطق تاریک واقع در نواحى گرم و خشک با بوته زارها و درختان پراکنده است.

نظرات بسته شده است.