خفگی با گازها , مسمومیت استنشاقی

گازهای سمی , گاز سوخت , دود و آتش بخاری , گاز احتراق موتورها , دود که درنتیجه انفجارات عظیم یا آتش سوزیهای بزرگ ایجاد می شود نیز باعث مسمومیت و خفگی می گردد .
اکسید دو کربن در اثر احتراق ناقص مواد آلی مثل ذغال و چوب بدست می آید . اکسید دو کربن گاز خطرناکی است و موارد مسمومیت با آن در کشور ما بخصوص در فصل زمستان زیاد دیده میشود . آتش منقل , کرسی , اجاق , تنور , بخاری و چراغ نفت سوز در اطاقهای در بسته باعث مسمومیت با اکسید دو کربن می گردد . هنگام جنگ نیز در کمینگاهها که گلوله یا نارنجکی منفجر می شود مقداری CO در فضای اطراف منتشر می شود و ایجاد خفگی می کند. اکسید دو کربن هر چقدر هم مقدارش کم باشد بعلت خاصیت ترکیب ثابتی که با هموگلوبین می دهد خطرناک می باشد . CO نه تنها در گلبول قرمز اثر می کند بلکه در پلاسمای خون هم حل می شود , در مورد زنهای باردار , از جفت نیز عبور می کرده و وارد جریان خون جنین می شود.
علائم خفگی
اولین علامت خفگی حاد عبارتست از سردرد و سرگیجه و احساس صدا در گوش , سستی, استفراغ ,حالت خفقان و همچنین کبودی در نوک انگشتان دست و پا و لبها ظاهر می شود , که بالاخره به اغما ومرگ می انجامد.
کمکهای اولیه
در هنگام بروز علائم ابتدا باید بیمار را به هوای آزاد منتقل کرده , و کروات , یقه , کمر بند و سینه بند را باز نمود تا بیمار به آسانی بتواند تنفس کند . بیمار را گرم نگهداشته و در صورت شدت خفگی لازم است تنفس مصنوعی را شروع نموده و این کار را تا مدتی طولانی ادامه داد . و چنانچه بیمار دچار ایست قلبی است ماساژ قلبی ضروری است سرعت انتقال بیمار از محوطه سموم چه از نظر حفاظت بیمار و چه از نظر حفاظت نجات دهنده دارای اهمیت است زیرا ممکنست هنوز اثر گاز در محل از بین نرفته و باعث مسمومیت بیشتر بیمار و یا نجات دهنده گردد . بیمار را فورا باید به بیمارستان انتقال داد و در طول راه , در صورت لزوم تنفس مصنوعی را ادامه داد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.