خونریزی‌ از گوش‌


این‌ حالت‌ معمولاً در اثر پاره‌ یا سوراخ‌ شدن‌ پرده‌ گوش‌ روی‌ می‌دهد؛ عواملی‌ مثل‌ فرو کردن‌ یک‌ جسم‌ خارجی‌ در داخل‌ گوش‌، وارد آمدن‌ یک‌ ضربه‌ به‌ یک‌ سمت‌ سر یا وقوع‌ انفجار، به‌ سوراخ‌ شدن‌ پرده‌ گوش‌ منجر می‌شوند. علایم‌ عبارتند از: درد تیز، سپس‌ گوش‌ درد، کری‌ و احتمالاً گیجی‌. وجود خونابه‌، یک‌ نشانه‌ جدی‌ است‌؛ این‌ نشانه‌ به‌ معنای‌ شکستگی‌ جمجمه‌ و نشت‌ مایع‌ از اطراف‌ مغز است‌.
اهداف
فراهم‌ کردن‌ شرایط‌ انتقال‌ به‌ بیمارستان‌
احتیاط‌!
اگر مشکوک‌ به‌ شکستگی‌ جمجمه‌ هستید، سر مصدوم‌ را جابه‌جا نکنید.
1) به‌ مصدوم‌ کمک‌ کنید تا در وضعیت‌ نیمه‌ نشسته‌ قرار بگیرد به‌ طوری‌ که‌ سر او به‌ سمت‌ آسیب‌ دیده‌ کج‌ شود تا خون‌ به‌ خارج‌ تخلیه‌ شود.
2) در صورت‌ امکان‌ دستکش‌ یکبار مصرف‌ بپوشید. یک‌ پانسمان‌ استریل‌ یا یک‌ قطعه‌ پارچه‌ تمیز بدون‌ کرک‌ را به‌ ملایمت‌ روی‌ گوش‌ قرار دهید. مصدوم‌ را در همین‌ وضعیت‌ به‌ بیمارستان‌ منتقل‌ کند.

نظرات بسته شده است.