دارکوب سر سرخ

نام علمی : Dendrocopos Medius

نام انگلیسی:  Middle Spotted Woodpecker    

نام فارسی: دارکوب سر سرخ

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و نسبتا کوچک است. صورت کمرنگ، تارک کاملا قرمز، منقار ظریف، چانه دارای نوارهای ناکامل، زیرتنه سفید با رگه های نازک نخودی و زیر بدن و زیر دم قرمز است. شیوه ی پرواز و انتخاب زیستگاهش مانند دارکوب بزرگ است، اما اندازه اش کوچکتر است.

صدا: صدای این پرنده، طور معمول، شبیه دارکوب سوری ، به صورت تکرار«کی ک- کی ک- کی ک- کی ک- » و در بهار شبیه «وی ک- می ک» شنیده می شود.

زیستگاه:این پرنده در جنگل هایی با درختان برگ پهن (بخصوص بلوط و درختان زیتون) به سر برده و در سوراخ های درختانی که یاجاد کرده، آشیانه می سازدو در ایران، به صورت بومی، در کوه هایی که زیر پوشش جنگل در زاگرس ونیز در شمال غربی قرار دارند، به تعداد نسبتا فراوان دیده میش ود. البته ، در برسی هایی برای وجود این پرنده در جنگل های واقع در کوه های البرز، ضروری است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.