دارکوب کوچک

نام علمی : Dendrocopos Minor

نام انگلیسی:  Lesser Spotted Woodpecker    

نام فارسی: دارکوب کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش کوچک است. منقار کوچک پیشانی نخودی سفید و پیش تارک د رپرنده ی نر قرمز و در پرنده ی ماده سیاه است، روتنه با رگه های سفید مشخص بدون سفیدی شانه و فاقد رنگ قرمز بر دم است. در پرواز هایی که بالا و پایین می رود، بسیار کوچک به نظر آمده و آشکارا، پرنده ی سیاه و سفیدی را تداعی می کند. اغلب در حال صعود بر درختان و دور شدن از دید است.

صدا: صدای این پرنده، به طور معمول، شبیه دارکوب بزرگ و شبیه «چیک » همچنین تکرار یک سری کلمات، شبیه«کی – کی- کی» شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده در باغ های میوه ی قدیمی و درختانی در فضای باز به سر برده و در سوراخ تنه ی درختان آشیانه می سازد. در ایران، به صورت بومی نسبتا فراوان است.

حفاظت: این پرند، در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.