دار خزک

نام علمی : Certhia Familiaris

نام انگلیسی: Treecreeper    

نام فارسی: دار خزک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد و با روتنه ی قهوه ای ومنقار خمیده دیده می شود و روی درختان به صورت خزیدن حرکت می کند نوار ابرویی سفید و نسبتا پهنی دارد که تا انتهای گوشپرهای قهوه ای خاکستری اش امتداد دارد. زیر تنه و پهلوها سفید دمگاه بلوطی و دم بلوطی تیره است و حالت دو شاخه ای دارد. یا جهش های کوتاه در حالی که دم سفت خود را به پوست درخت فشار می دهد، به طور مارپیچی از آن بالا می رود.

صدا: صدای این پرنده به صورت یک سری صوت کاهنده مانند چرخ ریسک سر آبی شبیه «تی ه » یا«سه ری ی ی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده درمناطق کوهستانی با جنگل های دارای درختان گوناگون تا ارتفاع 3000متری، باغ ها و درختان قدیمی به سر برد ه و زیر پوست جدا شده ی درختان یا در شکاف درختان آشیانه می سازد. در ایران به صورت بومی و در مناطق زیستگاهی مناسب نسبتا فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر نیازی به حفاظت ویژه ندارد، اگرچه باید بررسی دقیقی از وضعیت پراکندگی آن صورت گیرد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.