درنا

نام علمی : Grus Grus

نام انگلیسی:  Common Crane   

نام فارسی: درنا 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 115 سانتیمتر طول دارد و جثه اش بزرگ است . روی زمین با شکوه گام بر می دارد و در پرواز با عظمت دیده می شود. شبیه لک لک است، با این تفاوت که اندکی بزرگتر و منقارش کوچکتر از آن است. پرو بال خاکستری و سر و گردن سیاه با نوار سفید پهنی که از پشت چشم شروع شده و دو طرف سر و گردن را در بر می گیرد.و تضاد خاصی با سرو گرد سیاهش دارد؛ دیده می شود . رنگ تارک قرمز است و از فاصله ی نزدیک می توان آن را مشاهده کرد. در پرنده ی نابالغ، سر قهوه ای است و رنگ های متفاوت در آن دیده نمی شود. به واسطه ی شکل، اندازه و حالتش از درنای طناز متمایز است. پروازش به صورت«8» بوده و پرنده ای اجتماعی است که در فصل تولید مثل جفت جفت می شوند.

صدا: صدای این پرنده، هنگام مهاجرت، جیغ مانند و شبیه «کرلاایا یا کررل ل» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باتلاقی، تالاب ها، مناطق چمنزارهای بدون درخت و کشتزارها به سر می برد. در ایران، هنگام مهاجرت به وفور دیده می شود.

حفاظت: برای حفاظت از این پرنده باید اقدامات حفاظتی در مسیر مهاجرتش انجام شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.