دشت اسفدن، قاین

نام انگلیسی : Dasht-e Esfadan   

نام فارسی :  دشت اسفدن

 

موقعیت جغرافیایی

 

دشت اسفدن از بهم پیوستن مخروط افکنه های متوالی ایجاد شده و ارتفاعات منطقه آن را محاصره نموده اند. در این دشت چاههای کشاورزی متعددی وجود دارد.

نظرات بسته شده است.