دشت سده، قاین

نام انگلیسی : Dasht-e Sadeh   

نام فارسی :  دشت سده

 

موقعیت جغرافیایی

 

دشت سده جزو حوزه ابریزکویر لوت و در طول جغرافیایی 59 درجه و  9 دقیقه تا 59 درجه و 34 دقیقه و عرض جغرافیایی 33 درجه و 12 دقیقه تا 33 درجه و 16 دقیقه واقع شده است. این دشت از شمال به کوه سرگدار، دال بندی، غلامان و آسیچ از شرق به کوه نعل، گینو، از جنوب به قلعه کوه و نعل از غرب به خروجی دشت سده محدود می شود. حداکثر و حداقل ارتفاع به ترتیب 2515 متر در وه گینو، و 1552 متر در خروجی دشت سده واقع است. وسعت حوزه 696 کیلومتر مربع بوده که 284 کیلومتر مربع ان را دشت و بقیه را ارتفاعات تشکیل می دهد. متوسط 20 ساله بارندگی 146 میلیمتر بوده و متوسط 16 ساله تبخیر 3197 میلیمتر می باشد. این دشت به لحاظ استحصال بی رویه و افت بیش از حد آب زیرزمینی بحرانی و در تاریخ 20/2/71 ممنوعه اعلام شده است. قسمت شمالی این دشت محدوده جغرافیائی شهرستان قاینات واقع شده و بخش جنوبی حوضه در محدوده شهرستان بیرجند می باشد.

نظرات بسته شده است.