دشت شاهرخت، قاین

نام انگلیسی : Dasht-e Shahrokht   

نام فارسی :  دشت شاهرخت

 

موقعیت جغرافیایی
 

این دشت در 59 درجه و 50 دقیقه تا 61 درجه طول شرق یو 32 درجه و 55 دقیقه تا 33 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. این حوضه از شمال به کوه شاهرخت و بمرود از شرق به کوههای سخر و کاریزک در افغانستان از جنوب به کوه هزار سنگان و از غرب به ارتفاعات گزیک، گزخت، آهنگران و سه پستان محدود است. وسعت حوضه این دشت بالغ بر 4400 کیلومتر مربع یا 440000 هتار است که 3150 کیلومتر مربع یا 315000 هکتار آن دشت و بقیه را ارتفاعات تشکیل می دهند. بلندترین ارتفاع دشت قله سه پستان و پست ترین نقطه دشت با 590 متر دق پترگان می باشد. آب و هوای این دشت گرم و خشک و متوسط و بارندگی در سطح آن حدود 150 میلیمتر و در ارتفاعات تا 400 میلیمتر می باشد.
متوسط عمق سطح آب در سال 1376، 31 متر و متوسط سالانه افت سطح آب در این دشت 8 متر برآورد شده است.

 

بخش عمده جنوب دشت شاهرخت – بارنجگان توسط ماسه وشن های روان پوشیده شده است وسعت این شنزارها حدود 150 هزار هکتار می باشد.
با توجه به تخریب پوشش گیاهی توسط افاغنه وسعت شن زارها در حال افزایش بوده و در سالهای اخیر با اقدامات بیابان زایی تا حدودی از پیش روی ماسه زارها جلوگیری شده است.

قوم چاه قوری این شنزار در 7 کیلومتری شمال غرب روستاب بارنجگان در فاصله 140 کیلومتری شرق قاین واقع شده است.

قوم جنگل شنزاری است در فاصله 7 کیلومتری جنوب غربی بارنجگان.

ریگ مبرود شنزاری است در 5 کیلومتری شمال بم ورد و در 97 کیلومتری شرق قاین.

قو چشمه بید شنزاری در 3 کیلومتری شمال چاه الله داده از دور افتاده ترین روستاهای زیر کوه می باشد و تا قاین 150 کیلومتر فاصله دارد.

شنزار تل مورچه این شنزار در 10 کیلومتری شمال غرب چاه الله داد واقع است.

ریگ اسپی شنزاری است در 9 کیلومتری غرب چاه الله داد.

ریگ تمباره شنزاری است در جنوب چاه شط از منطقه زیر کوه که در فاصله 125 کیلومتری شمال شرق قاین واقع است.

قو ملکی شنزاری است در جنوب شرق قاین در نزدیکی روستای ملکی زیر کوه

ریگ سفید شنزاری است که در فاصله یک کیلومتری شمال روستای معصوم آباد قرار دارد.

نظرات بسته شده است.