دشت چاهک موسویه، قاین

نام انگلیسی : Dasht-e Chahak-e Mousavieh   

نام فارسی :  دشت چاهک موسویه

 

موقعیت جغرافیایی

 

این دشت در جنوب غرب شهرستان قاینات در طول جغرافیایی 58 درجه و 30 دقیقه تا 59 درجه و 34 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 33 درجه تا 33 درجه و 45 دقیقه شمالی واقع سات. این حوضه محدود است از شمال به خط الراس ارتفاعات کمر اژدها، کوه سرگل و دشت سرایان، از شرق به خط الراس ارتفاعات سرتخت، بنگی و گینو، از جنوب به کوههای لمبی، مادر کوه و مولی و از غرب به ارتفاعات لاخ سفید، لاخ گرو و کوه گوشمیر وسعت حوضه بالغ بر 5320 کیلومتر مربع است که 2500 کیلومتر مربع آن دشت و بقیه را ارتفاعات تشکیل می دهد، بلندترین نقطه حوضه روی قله سیاه کوه و از سطح دریا 2620متر ارتفاع دارد پایین ترین نقطه در کویر واقع و از سطح دریا 1300 متر بلندی داردآب و هوای حاکم بر منطقه بری و از نوع خشک است حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت هوا در ایستگاه موسویه به ترتیب 43 و 9- درجه سانتیگراد گزارش شده است.
نزولات جوی منطقه به دلیل گرمی هوا و نزدیکی به کویر اندک است. متوسط بارش سالانه آن در ایستگاه مزبور 133 میلیمتر محاسبه شده است. میزان بارندگی در شرق حوضه و در ارتفاعات بیشتر است. تبخیر حوضه نیز به دلیل بالا بودن درجه حرارت هوا و اقلیم خشک، زیاد است. متوسط سالانه تبخیر موسویه 3180 میلیمتر می باشد.

نظرات بسته شده است.