دلیجه ی کوچک

نام علمی : Falco Naumanni

نام انگلیسی:  Lesser Kestrel    

نام فارسی: دلیجه ی کوچک 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 28 تا 33 سانتی متر طول دارد و شباهت بسیار با دلیجه داشته، اما اندکی کوچکتر و لاغرتراست و بال هایش اندکی باریکتر و کوچکتر با رنگ روشن تر و بال زدن های سریع تر است. به ندرت، در جابال زنی کرده، اما اغلب بالبازروی دارد. در پرنده ی نر، روتنه قرمز بلوطی، خاکستری، شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه دم خاکستری است که در انتها نوار سیاهی دارد. همچنین زیر تنه سفید، سطح شکمی نخودی کمرنگ و زیر گلو سفید مایل به خاکستری است. د رپرنده ی  ماده ، روتنه قهوه ای با خال های فراوان تیره رنگ، شاهپرها سیاه، دم قهوه ای بلوطی با خطور عرضی است که انتهای آن سیاه دیده می شود. همچنین زیر گلو نخودی است، پرنده ی ماده و نابالغ شباهت بسیار با ماده و نابالغ دلیجه دارند. هر دو جنس خط سبیل مشخصی دارند. ناخن های این پرنده سفید است و به همین سبب در گذشته به آن دلیجه ی ناخن سفید می گفتند. این پرنده، معمولا ا زحشرات در حال پرواز تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده جیغ مانند و شبیه «چه ه- چه ه – چه ه» و متفاوت با دلیجه است.

زیستگاه: این پرنده در باغ های قدیمی و دره های سنگی به سر برده و به صورت گروهی در سوراخ های دیوارها و شکاف صخره ها، همراه با کبوترها و گنجشک ها آشیانه سازی و تولید مثل می کند. در ایران، خصوصا تابستان ها، فراوان است.

حفاظت: این پرنده در بندر ترکمن زیاد است و در مناطقی از گیلان(رستم آباد)، فارس و در باغ های شهریار، نزدیک تهران، تولید مثل می کند وضروری است که از محل های تولید مثل این پرنده حفاظت کامل به عمل آید.

نظرات بسته شده است.