دکتر آلفونس گابریل

دکتر آلفونس گابریل در سال 1892 در اتریش بدنیا آمد .آلفونس یک پزشک جغرافیدان و جهانگرد بود که سفرهای متعددی به کویرهای ایران در سالهای 1927-8 ،1933 و 1937 انجام داد.
حاصل این سفرها پنج کتاب است که معروفترین آنها "عبور از صحاری ایران" , "مارکوپولو در ایران " است که توسط دکتر پرویز رجبی به فارسی ترجمه شده است.
دکتر آلفونس گابریل کویرهای ایران را اینگونه تشریح می کند :
کویر کسی را که یکبار گرفتار افسونش شود دیگر هرگز رها نخواهد کرد


در عکس دکتر آلفونس گابریل به همراه همسرش اگنس کومر در روستای عروسان قابل رویت است . به تازگی مجموعه ای تلویزیونی مستندی توسط دو کشور ایران و اتریش در جهت زنده نگاه داشتن نام الفونس گابریل تهیه شده است .


دکتر آلفونس گابریل در سال 1937 در اتریش دیده از جهان فربست.

نظرات بسته شده است.