روستاى زین‌آباد

این روستا در ۱۰ کیلومترى جنوب غربى یزد و کنار راه یزد – تفت قرار دارد. این روستا داراى معبد زرتشتى و یک درخت کهنسال است که از قدمت قابل توجهى برخوردارند. علاوه بر آنها، ویرانه‌هاى چندین آب‌‌انبار و کاروانسرا نیز در محدودهٔ روستا دیده مى‌شود.

روستاى زرین‌آباد در یک منطقهٔ‌ میانکوهى واقع شده و دنبالهٔ کوه سنگ‌تراش از رشتهٔ شیرکوه است که در جنوب آبادى قرار گرفته است. روستا آب و هواى معتدل خشک دارد.

نظرات بسته شده است.