روستاى مهرجرد، اردکان

این روستا در ۱۱ کیلومترى جنوب اردکان و ۲ کیلومترى غرب جادهٔ یزد – اردکان قرار دارد. در مورد وجه تسمیهٔ آبادى در کتاب جامع‌ مفیدى آمده است که مهرنگار دختر انوشیروان ساسانى بوده که این آبادى را بنا نهاد و آن را مهرگرد نام گذاشت که اکنون به مهرجرد معروف شده است. در این روستا قلعه‌اى کهن وجود دارد که نشان از قدمت آبادى است. علاوه بر آن مدرسهٔ عتیق که ویرانهٔ بناى گنبدوار آن باقى مانده است، در روستا مشهود است. احتمال دارد این بنا ویرانهٔ مسجد مظفریه باشد که بنابر نوشتهٔ تاریخ جدید یزد، شرف‌الدین مظفر در سدهٔ هشتم در ناحیهٔ میبد بنا کرده است. مسجد جامع روستا نیز که بر سر در آن تاریخ ۷۷۸ خوانده مى‌شود، از بناهاى جالب توجه روستاست، ضمن اینکه امام‌زاده‌اى به نام خدیجه خاتون که مورد احترام و رجوع اهالى و روستائیان اطراف مى‌باشد در روستا وجود دارد. روستاى مهرجرد در یک منطقهٔ دشتى قرار گرفته و داراى آب و هواى معتدل خشک است.

نظرات بسته شده است.