روستای عشین

عشین یکی از روستاهای حاشیه کویری در غرب انارک و شمال شرقی استان اصفهان است که درمسیر جهانگردان کویری قرار گرفته است.

این منطقه جزئی از ایران مرکزی است که در کناره جنوبی دشت کویر با شرایط سخت آب وهوایی واقع است. این منطقه در ۲۰ کیلومتری شمال غرب انارک با طول جغرافیایی ۵۳٫۲۷٫۰ وعرض ۳۳٫۱۹٫۳۰ درجه قرار دارد.

وجود ذخایر و کانسارهای معدنی در سنگ‌های مجموعه افیولیتی عشین بعنوان بازمانده‌ای از دریاها و آبراهه‌های گذشته ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

نظرات بسته شده است.